Hva er Lexplore Score?

Lexplore Score viser elevenes individuelle utvikling over tid på en skala fra 1-1000. Den er utviklet for at elevene tydelig skal kunne se sin egen progresjon. Dette er en helt egen skala og ikke koblet til noen eksisterende. Lexplore Score baseres på samme data som elevens percentilverdi, men på en absolutt skala i stedet for percentilverdien som er relativ. Lexplore Score er et kompliment til elevenes percentilverdi.

Lexplore Chart 9 years