Hva trenger du for at din øyeskanner skal fungere?

Tobii Eye Tracker Service installeres på laptopen via Lexplores installasjonsside https://portal.lexplore.com/install. Gå inn på lenken og velg "Install" på Tobii Eye Tracker Service. For å kunne laste denne ned må du ha administratorrettigheter på laptopen. Har du ikke det må du få hjelp av noen som har det.