Hvordan tar jeg i bruk Lexplore?

Bli med på en kort rundtur i Lexplore for lærere og skolens personale.