Slik er kartleggings-tekstene tatt fram

Elevtekstene som brukes i kartleggingen er utviklet av Lexplore og læremiddelforfattere for å oppfylle en rekke krav og gi et riktig resultat. I evalueringen av tekstene har man sammenlignet dem med læremiddel som brukes på de tilsvarende årstrinnene. 

  • Tekstene skal være elevnære og ligne på andre tekster elevene leser på samme årstrinn.
  • De har samme kompleksitet når det gjelder antall meninger, ord og andel lange ord som tilsvarende tekster elevene leser på samme årstrinn. 
  • Tekstene skal ikke være lengre enn nødvendig for at elevene skal opprettholde konsentrasjonen. 
  • Tekstene på samme nivå skal ha samme utseende når det gjelder antall linjer og lengden på linjene. 
  • De skal kunne leses av så godt som alle elever på et årstrinn, selv om noen elever vil synes de er vanskelige å lese. 
  • Tekstene skal ha et sammenhengende og fortellende innhold slik at de kan være et utgangspunkt for å måle forståelse.