Slik fester du magneten på elevskjermen

Magneten skal festes på skjermen, nede og midt på skjermens ramme. Det er viktig å feste magneten riktig fra start av, da den kan være noe vanskelig å ta bort igjen. 

  1. Begynn med å finne fram begge magneten i esken til øyeskanneren, og lim dem sammen. Det er viktig at de kommer rett på hverandre. 
  2. Fest så de sammenklistrede magnetene midt på rammen nede på på elevskjermen. 

magnet 1

 

magnet 2