Tenk på dette når du sammenligner resultater over tid

Tekster tilpasset årstrinn

Testene i Lexplore er årstrinnstilpasset, noe som betyr at de har ulik vanskelighetsgrad på de ulike årstrinnene. Når du sammenligner elevens resultater på tester gjennomført over tid i ulike årstrinn er dette viktig å huske på. Utviklingen speiler hvordan eleven ligger an sammenlignet med nivået på elevens trinn, og ikke sammenlignet med eleven selv. En elev som f.eks. over tid ligger på middels lesenivå vil ha en individuell utvikling, men ligger på det samme nivået i forhold til elevene på sitt årstrinn.  

Normering

Lexplores tester er normert på ca. 43 000 elever i 1-10 trinn. Elevens resultater blir sammenliknet med andre elever på samme årstrinn og tidspunkt. Vanskelighetsgraden i vurderingen øker over derfor over tid. Det betyr at om eleven følger sin forventede utvikling, så vil eleven ligge på det samme lesenivået. 

Nøyaktighet ved gjentatte målinger av leseferdigheter

Når man vurderer endringer i elevers leseferdigheter basert på percentilverdier, så bør man tenke gjennom nøyaktigheten. På samme måte som med alle tester, så kan resultatet påvirkes av mange faktorer. En elev kan f.eks. påvirkes av midlertidige konsentrasjonsvansker, søvn, bekymringer for ting som har hendt hjemme eller på skolen eller liknende. I en testsituasjon måler man nødvendigvis elevens leseferdigheter i den testsituasjonen. Spesielt når man analyserer forandringer bør man merke seg at endringen i testresultatet kan komme av både en reell endring i relative leseferdigheter og en eventuell tilfeldig variasjon.