Testa och utveckla
läsförmågan hos alla elever

drivs av AI, eye tracking and forskning

Höstnyheter

Lexplore lanserar bibliotek och läsövningar
baserat på prisbelönt AI assessment

Har du någonsin sett glädjen i ögonen på ett barn som precis har lärt sig läsa? En ny värld öppnar sig när en ny läsare föds.
När varje läsare utvecklas stödjer Lexplore deras individuella läsresa, vilket ger dem lika möjligheter att lyckas – en läsare i taget.

Kommunlicens

Bedöm läsning med Lexplores prisbelönta eye tracking AI-metod och få unika insikter samt verktyg för systematisk läsutveckling.

  • AI & Eye tracking Screening
  • Bibliotek med engagerade e-böcker
  • Läsdagbok för att logga läsning i fysiska böcker
  • Kraftfulla insikter
  • Intensivläsning
  • Introduktionskurser och professionell utveckling
  • Community för läsutveckling och nätverkande
  • Dedikerad kundansvarig
  • Handlingsplan för systematisk läsutveckling
  • Forsknings- och utvecklingssamarbeten

Trusted by