Att genomföra RAN

Det här är stegen som du som Screenare följer när du leder RAN-testet i Lexplore Testing Application.

RAN är den första delen av Lexplore Screening för årskurserna 1-3. Efter RAN följer Text 1 + frågor samt Text 2 + frågor.

Att genomföra RAN

  1. Eleven kommer att se sex bokstäver på sin skärm. Screenaren ger instruktioner (som visas i testapplikationen) om att eleven ska säga bokstäverna högt samt i så snabb takt som är möjligt. Detta är som en övning inför det faktiska RAN. Ge eleven instruktionen, lyssna på eleven och klicka på ”Nästa”.
  2. Ge elev en ny instruktion. Klicka på ”Nästa”.
  3. Eleven ser nu många bokstäver på sin skärm som hen ska säga så snabbt den kan. Stoppa inspelningen direkt när eleven sagt sista bokstaven genom att trycka på mellanslagstangenten eller ”Nästa”.
  4. Texten "Bra jobbat" visas på elevens skärm för att peppa och uppmuntra eleven när RAN är genomfört.

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊