Avsluta screening

En inspelning kan avslutas genom att du klickar på ”Avsluta test”. När du bekräftat att du vill avsluta testet kommer du direkt till "Sparade inspelningar", som ger en överblick av genomförda testmoment.

Här är några anledningar till varför man skulle vilja avbryta ett testmoment:

  • Eleven börjar prata eller ställa frågor under läsningen. Då är det bättre att avbryta inspelningen och svara på frågorna för att sedan göra om inspelningen. Välj ”Avbryt inspelning” och sedan ”Gör om testmoment”.
  • Kan eleven inte läsa den första texten så kan du läsa den högt för eleven. Men spara inte inspelningen för då kommer eleven att få ett felaktigt resultat. Välj först ”Avbryt inspelningen”, sedan ”Gå vidare utan att spara”. För att vid nästa steg välja ”Avsluta testet”.
  • Eleven blir av någon anledning störd under testningen. Välj ”Avbryt inspelning” och sedan ”Gör om testmoment”.