Avsluta testet och inspelningen

En inspelning kan avslutas genom att du klickar på ”Avsluta test”. När du bekräftat att du vill avsluta testet kommer du direkt till ”Sparade inspelningar”, som ger en överblick över genomförda testmoment.

Så gör du när du ska avsluta testtillfället för eleven.

En inspelning kan avbrytas genom att du klickar på ”Avbryt inspelning” nere till vänster. Du får sedan välja på ”Gör om testmoment” eller ”Gå vidare utan att spara”. Vad du väljer beror helt av varför du valde att avbryta testet.

  • Väljer du ”Gör om testmoment” kommer det automatiskt att väljas in en ny text.
  • Väljer du ”Gå vidare utan att spara” hoppar du över det testmomentet och vidare till nästa.

För att välja in en ny elev istället trycker du på Välj elev igen eller på knappen Klar nere i högra hörnet.

Sparade inspelningar (genomförda tester) hittas i steg 5 i testflödet

Figur 19

Detta steg ger en överblick över de tester du har gjort.