Behöver jag göra något om eleven genomförde RAN och bara läste en text?

Du får detta meddelande på eleven "Resultatet är från endast en text." Du behöver inte göra något utan bara veta om att resultatet är baserat på en text.

Under screeningen så läser eleverna vanligen två texter, den första högt och den andra tyst. Har du fått meddelandet "Resultatet är från endast en text" så innebär det att du bara sparat en text. Resultatet som du får är alltså bara analysen från den texten. Detta fungerar alldeles utmärkt. Vill du trots detta ändå att eleven ska ha läst två texter så måste du radera inspelningen och göra om hela screeningen från början.

Anledningen till att du bara har en text sparad kan vara flera:

  • Du läste för eleven, valde därför inte att spara.
  • Eleven hade det jobbigt i sin läsning, så du valde att avsluta testet efter en text.
  • Du missade att spara en av texterna.

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊