1. Kunskapsbank
  2. Funktioner i Resultatportalen

Byta namn på klass

Byta namn på en klass kan man göra direkt i Resultatportalen om man går in på detaljvyn för klassen. På klassvyn syns ett kugghjul för inställningar längst upp till höger. I denna artikel visar vi dig steg för steg hur du byter namn på klass.

Följ denna instruktion:
  1. Logga in i resultatportalen https://portal.lexplore.com/
  2. Klicka in dig på din skola, och sedan på den klassen du önskar byta namn på.
  3. När du klickar in dig på den aktuella klassen visas ett kugghjul uppe i det högra hörnet. Klicka på kugghjulet. (Se exempelbild nedanför)
    Bild13
  4. Du kommer då till sidan för redigering av elever och namn på klass. Klicka på  "Inställningar" i menyn till vänster. Skriv sedan i namnet som ska gälla för denna klass och välj "SPARA".

    Bild14

Varje klassnamn måste vara unikt för skolan. Om du behöver byta mellan två eller flera klasser får du först ändra en av klasserna till ett unikt tillfälligt namn för att det inte ska finnas dubbletter.


🛎️ Berätta gärna för oss här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊