Checklista för att kolla din eyetracker

Eyetrackern som används tillsammans med Lexplore Testapplikation vid screening behöver stark tillförsel av ström för bästa förutsättningar att känna av ögonrörelser från elevens.

Vi har sammanställt en checklista som du kan kolla igenom om du upplever något av följande scenarion:

 • Ikonen för eyetrackern i Testapplikationen är röd och när du klickar på ikonen står det att eyetrackern inte fungerar och/eller att du ska kontrollera kabeln. 
 • Ikonen för eyetrackern är grön men det verkar bli glapp under kalibrering eller screening.

En eyetracker har en livslängd på cirka 10 år. Det är därför ovanligt att denna hårdvara går sönder eller slutar fungera. Vår erfarenhet är att det i de allra flesta fall handlar om att mjukvaran behöver uppdateras, att strömförsörjningen till eyetrackern inte är tillräcklig, eller att något i rummet hindrar eyetrackern från att känna av elevens ögonrörelser.

Checklista för Eyetracker

1. Hur ser det ut med strömförsörjningen för all utrustning?

 • Eyetrackern ska monteras längst ned, så nära mitten som möjligt, på den externa skärmen från vilken eleven ska läsa.
 • Eyetracker och dess programvara kräver mycket ström. Se till att eyetracker är ansluten med usb-kabel till laptopen.
 • Se till att strömkabeln för både laptopen och den externa bildskärmen(elevskärmen) är anslutna till vägguttaget och påslagna.
 • Om den laptopen/Pcn har mer än en USB-port, försök att ansluta eyetracker till en av de andra USB-portarna.
 • När du gått igenom stegen ovan och ni fortfarande upplever att strömförsörjningen inte är tillräcklig kan det vara laptopen i sig som kanske är av äldre modell och har en naturlig nedgång i prestanda och därför saknar kapacitet att föra över ström till eyetrackern. Om det finns tillgång till en nyare laptop är det en god idé att istället testa eyetrackern på den.

2. Har ni laddat ner och/eller uppdaterat rätt mjukvara?

 • Använder du den senaste versionen av testprogrammet? Kontrollera numret i det nedre vänstra hörnet av testprogrammet och se till att det stämmer överens med numret på den senaste versionen. Numret på den senaste versionen hittar du här: https://portal.lexplore.com/install
  Bilden nedan är från sidan som länkas ovan. Nedanför sidans rubrik kan man se "Version" följt av det nummer som gäller på senaste uppdateringen.
 • Ibland uppdateras Tobiis programvara, vilket vi vanligtvis meddelar om då denna inte uppdateras lika ofta som Lexplore Testapplikation. I dessa scenarion är det en bra idé att uppdatera mjukvaran för eyetrackern igen, genom att ladda ner den på nytt och installera på nytt.  Tobii Software Service finns också här: https://portal.lexplore.com/install

För att ladda ner och installera mjukvaran för Tobii eyetrecker kan du komma att behöva administrativa rättigheter på datorn. Om du får ett sådan meddelande när du försöker installera mjukvaran för eyetrackern behöver du kontakta er interna IT för att fortsätta med installationen.

🔁 Vid uppdatering av Lexplores Testapplikation kom ihåg att starta om datorn efter utförd uppdatering. Detsamma gäller uppdatering av Tobii Service Software. Både testapplikationen och datorn behöver startas om. 

3. Hur är omgivningen och rummet där ni utför screening?

 • För att eyetrackern ska kunna plocka upp ögonrörelserna från eleven är det viktigt att inget hindrar den från att göra det. Om den externa monitorn blivit placerad framför ett fönster och det är mycket soligt ute kan detta påverka eyetrackern. Det är då möjligt att ljusstrålar kommer in från fönstret och hindrar eyetrackern från att upptäcka elevens ögonrörelser. Samma sak kan ske om ett kraftigt lysrör sitter strax ovanför eyetrackern, eller annat starkt ljussken finns i rummet och är riktat mot eyetrackern. 
 • Är det lugnt och tyst i rummet? Sitter eleven bekvämt i stolen? 
  Efter att en inspelning är genomförd kan det vara så att ni ser status att analysen inte var möjlig, trots att alla ikoner i Testapplikationen var grönmarkerade när ni påbörjar screening, samt att kalibreringen gick bra. Att analysen inte var möjlig tyder då på att förutsättningarna för eyetrackern att känna av ögonrörelserna från eleven har försämrats under testets gång.  Orsaker till detta kan vara att eleven har rört sig under testet, att hen har ändrat sin position efter kalibreringen . Detta kan bero på att eventuella ljud utifrån  distraherar eleven eller att eleven suttit obekvämt i sin stol. Det kan också ha att göra med punkten innan som gäller ljussken. 

Om du har kollat alla punkter ovan och du fortfarande upplever att något med din eyetracker inte stämmer så rekommenderar vi din interna IT att genomföra en så kallad BIOS-uppdatering av din Laptop. Om du önskar mer guidning i detta ber vi dig kontakta oss på Lexplore Support😊.


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊