Dela testresultaten med vårdnadshavare

I pdf-rapporten om elevens resultat visas senaste testresultatet i parametrarna läsförmåga, percentil, hög-och tystläsning, läsförståelse and läshastighet. I rapporten ingår också definitioner på de termer som används.

 
 

För att se var i resultatportalen du kan skriva ut dessa rapporter, kolla denna:  Skriv ut en elevs resultat som PDF

Här är en översikt på innehållet i PDF-rapporten om elevens resultat.

Nedan visas ett exempel på hur en pdf-rapport ser ut, oavsett om den skrivs ut direkt från resultatportalen eller om du väljer att spara den som pdf för att maila förälder eller vårdnadshavare.

Rapporten innehåller:

1. Elevens namn, födelsedatum, skola, klass och årskurs.

2. Summering av det senast genomförda testet som bland annat inkluderar testdatum, läsförmåga, läsförståelse och läshastighet.

3. Summering av alla tester som eleven genomfört fram till gällande datum. (Se exempel nedan)

4. Rekommendationer baserade på elevens senaste testresultat.

I följande del av rapporten ges vårdnadshavare och föräldrar definitioner på alla termer som används, samt vad man kan tänka på när man tittar på och tolkar resultaten.

 
  

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊