Det här innehåller screeningtestet

  1. RAN - snabb benämning av bokstäver.
  2. Högläsning av eleven.
  3. Eleven svarar på frågor om den höglästa texten.
  4. Tystläsning av eleven. I åk 1 är även denna högläsning. Denna kan även läsas högt av elever i äldre årskurser om det behovet finns.
  5. Eleven svarar på frågor om den tystlästa texten.