Filtrera på kolumner i Klasslistan

Klasslistan i Lexploreportalen kan visa många kolumner med data från en screening, eller färre kolumner med data. Utgå ifrån de parametrar, den data, du önskar se genom att filtrera efter önskemål enligt vår guide i denna artikel.

När du har din klasslista i Lexploreportalen framför dig kanske du vill välja vilka parametrar, vilken data, du önskar titta på. Genom att välja ut den data som är viktig för dig, istället för att visa all data, kan du göra klasslistan lättare att överskåda.

Här visas ett exempel från en demoskola i Lexplore (dessa är ej riktiga elever) och hur du går tillväga för att filtrera klasslistan

  1. När du loggat in i Lexploreportalen filtrerar du ner till den klass du vill titta lite närmare på.
  2. För att förfina klasslistan utefter de parametrar du vill titta på, och de kolumner du vill se klickar du på "Välj kolumner för klasslistan".

  3. Du ser då all data som kan visas. Beroende på vad du vill se får du klicka i de boxar som är intressanta, eller klicka ur de boxar som är ointressanta.
    (det finns ytterligare val om data om du klicka på "Fler kolumner")


  4. Klasslistan justeras och skräddarsys då efter ditt önskemål, och lämnar mer plats för varje kolumn ju färre boxar med data som är valda.

  5. Önskar du sedan sortera på någon specifik parameter kan du klicka på den rubriken så sorteras listan antingen i stigande eller nedåtgående ordning. Se exempel nedan på om du väljer att sortera på Stanine.


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊