Genomföra RAN

  1. Eleven ser nu sex bokstäver på sin skärm som hen ska öva på att säga så snabbt den kan. Ge eleven instruktionen, lyssna på eleven och klicka på ”Nästa”.
  2. Ge elev en ny instruktion. Klicka på ”Nästa”.
  3. Eleven ser nu många bokstäver på sin skärm som hen ska säga så snabbt den kan. Stoppa inspelningen direkt när eleven sagt sista bokstaven genom att trycka på mellanslagstangenten eller ”Nästa”.
  4. Efter varje testmoment kommer texten "Bra jobbat" att visas på elevens skärm för att peppa och uppmuntra eleven.