Hjälpa till vid bokstavstestet (RAN)

Vid bokstavstestet hjälper du bara till om eleven inte kan namnen på bokstäverna. Då kan du peka på skärmen och säga bokstäverna tillsammans. Det går bra att spara en sådan inspelning om du vill. Då kommenterar du att eleven fick hjälp med att säga bokstäverna. Välj sedan att avsluta testet. Eventuellt kan du läsa texten för eleven och sedan välja att inte spara den.