Information om nätverksproblem

I testapplikationens övre högra hörn hittar du denna. Informationen är teknisk och är avsedd för IT-tekniker. Funktionen utför automatiska självtester för att hjälpa till vid teknisk felsökning. Grön färg visar att allt stämmer och röd färg tyder på att något är fel. Klicka på ikonen för att se vad som är fel. Vanligast är att du inte koplat in eye trackersladden i laptopen.