Integrationsleverantörer hos Lexplore

Som kund hos Lexplore har ni möjlighet att integrera ert källdatasystem med Lexplore via någon av integrationsleverantörerna vi samarbetar med. Integrationen möjliggör automatiserade importer av både elever och personal och kallas för synkronisering.

Lexplore erbjuder integration med ert källdatasystem via:

Med en aktiverad integration mellan ert källdatasystem(SIS integration) och Lexplore får ni automatiserade importer av elever och/eller personal. Leverantören av  integrationen hämtar överenskommen och beställd data från ert källdatasystem och skickar den till oss på Lexplore för uppdatering i er organisations Lexplorekonto. Processen kallas även synkronisering och den underlättar det administrativa arbetet då ni sparar tid på bland annat:

  • Att inför varje läsår slippa att importera listor manuellt med elever och/eller lärare.
  • Att fortlöpande under året ej behöva se till att eventuella ändringar i skolan manuellt uppdaterats i Lexplore. Exempel på detta är elever som tillkommer eller flyttar .
  • När integrationen med något av ovanstående företag är aktiverad körs hämtning av data automatiskt.
  • Vid aktiverad integrationen är manuella funktioner relaterade till elevhantering låsta. Exempelvis går det inte att manuellt lägga till eller ta bort en elev i Lexplore, eftersom data om organisationens användare kommer direkt från källdatasystemet.

🛎️ Berätta gärna för oss om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte, genom att rösta här nedanför. Vi uppskattar verkligen din feedback😊