1. Kunskapsbank
  2. Dokumentation för onboarding

Integrationsleverantörer hos Lexplore

Som kommunkund hos Lexplore har ni möjlighet att integrera ert källdatasystem med Lexplore via någon av våra integrationsleverantörer. Denna integration möjliggör för automatiserade importer av både elever och personal, och kallas för synk.

Lexplore erbjuder integration mot ert källdatasystem via dessa företag:

Med en aktiverad integration mellan ert källdatasystem(SIS integration) och Lexplore får ni automatiserade importer av elever och/eller personal. Leverantören av  integrationen hämtar överenskommen och beställd data från ert källdatasystem och skickar den till oss på Lexplore för uppdatering i er organisations Lexplore-konto. Processen kallas även synkronisering och den underlättar det administrativa arbetet då ni spar tid på bl.a. följande:

  • Att inför varje läsår slippa att importera listor manuellt med elever och/eller lärare.
  • Att fortlöpande under året ej behöva se till att eventuella ändringar i skolan manuellt uppdaterats i Lexplore. Exempel på detta är elever som tillkommer eller flyttar .
  • När integrationen med något av ovanstående företag är aktiverad körs hämtning av datan automatiskt.
  • Vid aktiverad integrationen är manuella funktioner kring elevhantering låsta. Exempelvis går det inte att manuellt lägga till eller ta bort en elev i Lexplore, eftersom datan om organisationens användare kommer direkt från källdatasystemet.

🛎️ Berätta gärna för oss om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte, genom att rösta här nedanför. Vi uppskattar verkligen din feedback😊