Nyheter & Uppdateringar December 2021

Här får du en summering av de nyheter och uppdateringar som är aktuella för December 2021. Dessa innehåller uppdateringar i resultatportalen och i organisationen i stort, både på nationell nivå och globalt.

Lexplore System Version 5.31

Datum för uppdatering: 21e December 2021

Lexplore Globalt

  • NYHET! Status” Läser ej ännu” kan väljas på alla årskurser
    I Lexplores testapplikation har det funnits, och finns fortfarande en status som kan läggas till på elever som ännu inte läser. När man väljer denna status visas texten "läser ej ännu" bredvis elevens namn. Denna funktion har tidigare varit applicerabr för elever i årskurs 1 som ännu inte påbörjat sin läsresa. Nu finns denna status att välja på elever i alla årskurser som av olika anledningr inte startat sin läsresa ännu.

  • I resultatportalen ändrar vi namnet på "användare" till "personal".
    I resultatportalen pågår ett arbete med användarhanteringssystemet. Vi kommer att göra det möjligt för skolor att hantera olika typer av användare inom sin organisation. Som ett första steg i denna process ändrar vi nu benämningen "Användare" till "Personal". Funktionaliteten för att bjuda in, uppdatera och redigera "Personal" förblir densamma.

  • Teams Appen tas bort
    Integrationen med Microsoft Teams i Lexplore kommer att tas bort. Sedan integrationen inleddes har den använts i mindre utsträckning än vad vi först trodde. Vi tar därför bort integrationen för att kunna fokusera på det pågående arbetet med resultatportalen som nämns ovan och som kommer att innehålla många stora förbättringar. 

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊