Nyheter & Uppdateringar Mars 2023

Här får du en summering av de nyheter och uppdateringar som är aktuella för mars 2023. Dessa innehåller uppdateringar i resultatportalen och i organisationen i stort, både på nationell nivå och globalt.

Lexplore Release Notes

Datum: 2023-03-21

I denna uppdatering släpps ingen ny version av Lexplore Testapplikation och därför behövs ingen uppdatering genomföras. Version som fortfarande gäller: 5.39.2406.0.

Vad är nytt?

 • Lexplore Portalen and Insikter - I vår förra uppdatering släppte vi en ny översikt för resultaten som innefattade terminsvy på både organisationsnivå och skolnivå. Det betyder att man kan jämföra resultat inte bara skolår till skolår, utan också från en termin till en annan. I och med denna uppdatering släpper vi denna terminsvy även på klassnivå. Det ska ge en bättre översikt över hur resultaten förändras under läsåret. 
   
 • Lexplore Portalen - Ändring av namn i diagram
  Stapeln till höger om jämförelsevyn som används som referens byter namn från Nationell fördelning -> Normalfördelning då det bättre reflekterar verkligheten.
 • Elevappen - Läsdagboken - Färre obligatoriska fält vid manuell loggning
  Att manuellt logga böcker och läsning i läsdagboken kommer att ha färre antal obligatoriska fält för smidigare loggning. Här är ett par ändringar:
  • När du lägger till en bok manuellt så är det ej obligatoriskt att ange ifall boken är en fysisk bok eller en digital. 
  • När du loggar läsning så behöver du inte längre fylla i nivå av underhållning eller svårighetsgrad.
 • Lexplore Student Information System (SIS och Synk) möjliggör för manuell administration av elever
  I denna release kommer en uppdatering som möjliggör för ett undantag gällande manuellt hantering av elever, trots att en sync är aktiverad. Kunder med synk kommer nu att kunna lägga till elever manuellt vid tillägg till eleverna i synkroniseringen. De manuellt tillagda elever kommer också att vara möjliga att hantera. Du kommer att se vilka elever som styrs av synkroniseringen och vilka som är hanterbara i administrationsvyn.
 • Förbättringar och buggfixar 
  Ibland laddades inte lässtatistiken på klassnivå, vilket medförde att statistiken visade 0 på alla mätvärden, även om läsningen hade gjorts. Nu är det fixat.


  Kommande: Under våren kommer vi att utveckla en funktion för att, direkt i Lexploreportalen, möjliggöra för klass uppflyttning av elever i början av varje skolår, istället för att manuellt importera alla elever med excel-listor.  Mer information kommer att följa.

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊