Nyheter & Uppdateringar September 2021

Här får du en summering av de nyheter och uppdateringar som är aktuella för septmber 2021. Dessa innehåller uppdateringar i Resultatportalen och i organisationen i stort, både på nationell nivå och globalt.

Lexplore System Version 5.29

Datum för uppdatering: 28e september 2021

Lexplore Globalt

 • NYTT! Nationella Distributionen nu synlig längre bak i tiden än 3 år
  Tidigare visade denna vy statistik bakåt i tiden med max tre år. Nu är detta ändrat, så för kunder som använt Lexplore Testapplikation i mer än tre år visas nu samtliga år i sammanställda nationella statistiken.
 • Extra bekräftelse vid Radera användare
  På admin-sidan i Resultatportalen och vid redigering av användare kunde man tidigare med ett klick ta bort en användare. För att undvika att användare tas bort av misstag har vi lagt till en extra ruta för bekräftelse här. Efter att man klickat på ta bort knappen kommer en ruta upp med frågan "Vill du radera denna användare?".  Bilden nedan är ett exempel.
 • Skoladministration har flyttat till Admin-sidan
  I vår senaste uppdatering informerade vi om en tydligare indelning av de olika funktionerna som en organisation kan hitta på admin-sidan i resultatportalen. Som ytterligare ett led i detta har vi nu också lagt till en underkategori för redigering av skolor. Om man som organisation har flera skolor registrerade i resultatportalen kan man redigera samtliga dessa på admin-sidan. Se bild på meny nedan.

 • Vid import av medarbetare till Resultatportalen: Flera alternativ till roller
  I Resultatportalens funktion för import av nya användare  hänvisar vi till den excelfil vi gjort tillgänglig för nedladdning. I denna mall finns nu fler alternativ till roller att tilldela den medarbetare du vill lägga till i portalen. Hur du går tillväga:
  • Genom att i fältet för klass skriva "ALLA" får personen behörighet till alla klasser på skolan.
  • "JA" eller "NEJ" i fältet för den roll som finns specificerad för att lägga till den rollen. Det är viktigt att välja "NEJ" om personen inte ska ha en roll. Du kan fylla i "JA" på flera roller om det är vad denna användare ska ha. Exempelvis både screenare och lärare.
  Det går bra att fylla i dessa fält både med svenska eller engelska. I rollen som rektor kan kolumnen för klass lämnas tom då  rollen rektor automatiskt ger översikt över hela skolan, och inte detaljer på klassnivå. Bilden visar text på engelska men det går att skriva både på engelska och svenska i dessa fält.

Buggar som vi fixat sen sist

 • I PDF-utskriften för en elevs resultat och utveckling hamnade layouten fel, vilket gjorde rapporten svår att läsa. Detta är fixat.
 • Det var inte möjligt att "Acceptera inbjudan" för organisationer som har e-post, lösenord och sms kod som inlogg, när själva tvåstegsverifieringen(sms-koden) var inaktiverad. Detta är nu fixat.

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊