Placering och positionering av eleven

Hur eleven sitter är viktigt vid screeningen för att inspelningen ska få en bra kvalitet.

Placering

 

 

Här kan du läsa hur du bäst placerar eleven:

  • Din laptop och elevens skärm ska vara i 90 grader mot varandra. 
  • Elevens stol ska vara ordentligt inskjuten vid bordet.  
  • Eleven har armarna på bordet.
  • Avståndet mellan eleven och skärmen ska vara ungefär 65 centimeter.  

Positionering

 

 

Du ska nu röra elevens skärm så att både cirkeln och korset blir gröna.

  1. Flytta skärmen framåt eller bakåt så att avståndet, ringarna, blir gröna. Detta är ca 65 cm.
  2. Flytta skärmen i sidled samt vinkla den så att krysset blir grönt. Syns inte något kryss alls så är skärmen helt fel vinklad.
  3. När cirkeln och korset är gröna så klicka ”Nästa”. Detta kan bara göras om positionen är bra.

När avståndet mellan elevens ögon och elevskärmen är mellan 50 och 80 cm blir inspelningskvaliteten normalt sett tillräckligt bra. Gränserna är striktare under själva positioneringen än under inspelningarna. Det är för att skapa bra förutsättningar för god inspelningskvalitet under hela testet.