Redigera elevers uppgifter

Om du exempelvis behöver redigera namnet på en elev eller lägga till en mailadress kan du göra det direkt från elevens egna resultatsida eller från klasslistan. Här får du veta mer om hur du går tillväga.

När det behöver göras ändringar på en elevs profil är det användare med behörighet som screenare som kan genomför detta. Om du själv inte är screenare så kan du be någon på din skola eller i din organisation med den behörigheten att hjälpa dig.  

Hur och var redigerar jag en elevs profil?

Du kommer åt att redigera en elevs uppgifter från två ställen i resultatportalen. Du kan utgå antingen från klassvyn eller från elevvyn. Båda tillvägagångssätten beskrivs här nedanför efter varandra. 

Börja med att logga in på Resultatportalen om du inte redan är inloggad. portal.lexplore.com

KLASSEN:

  • När du enligt bilden nedan, och den vänstra delen, filtrerat ner till en specifik klass dyker ett kugghjul upp i vänstra hörnet. Klicka på kugghjulet för att komma till klasslistan.

  • Från klasslistan kan du välja åtgärd genom att klicka på någon av de 3 ikonerna längst till höger på elevens rad. För att redigera en elevs uppgifter klickar du på ikonen för "Penna".

  • Redigera elev - Öppnas och du kan göra de ändringar som behövs.  När du är klar med dina ändringar kom ihåg att klicka "SPARA".  Kom ihåg också att fälten för kön och email är valfria att fylla i, ej obligatoriska. 

 

ELEVEN:

  • Om du redan klickat in dig på en elevs resultatsida visas även där ett kugghjul uppe i högra hörnet.

  • Inställningar för eleven - Öppnas och du kan göra de ändringar som behövs.  När du är klar med dina ändringar kom ihåg att klicka "SPARA".  Kom ihåg också att fälten för kön och email är valfria att fylla i, ej obligatoriska. 

När du är klar med dina ändringar kom ihåg att klicka "SPARA".

🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊