Redigera elevers uppgifter

Om du exempelvis behöver redigera namnet på en elev eller lägga till en mejladress kan du göra det direkt på elevsidan eller i klasslistan. Här får du veta mer om hur du går till väga.

När det behöver göras ändringar i en elevs profil är det användare med behörighet (screenare, ambassadörer, projektledare och organisationsadministratörer) som kan genomföra detta.

Hur och var redigerar jag en elevs uppgifter?

Du kommer åt att redigera en elevs uppgifter från två ställen i Lexploreportalen. Du kan utgå antingen från klassvyn eller från elevvyn. Båda tillvägagångssätten beskrivs nedanför. 

Börja med att logga in på Lexploreportalen om du inte redan är inloggad. portal.lexplore.com

KLASSVYN:

  1. När du enligt bilden nedan filtrerat fram en specifik klass dyker ett kugghjul upp i övre högra hörnet. Klicka på kugghjulet för att komma till klasslistan.
  2. Från klasslistan kan du välja åtgärd genom att klicka på en av de tre ikonerna längst till höger på elevens rad. För att redigera en elevs uppgifter klickar du på Pennan.
  3. Redigera elev öppnas och du kan göra ändringarna som behövs.  När du är klar med ändringarna klickar du på SPARA.  Kom ihåg att fälten för kön och e-post är valfria att fylla i, ej obligatoriska.

 

ELEVVYN:

  1. Om du redan klickat in dig på en elevs resultatsida visas även där ett kugghjul uppe i högra hörnet.
  2. Inställningar för eleven öppnas och du kan göra ändringarna som behövs.  När du är klar med ändringarna kom ihåg att klicka på SPARA.  Fälten för kön och e-post är valfria att fylla i, ej obligatoriska.
När du är klar med dina ändringar, kom ihåg att klicka på SPARA.

🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊