Rekommendera Läsflytsträning

Du kan rekommendera läsflytsträning till dina elever via portalen samt från biblioteket. På varje elevs profil ser du vilken läsflytsträning som är rekommenderad och där kan du också ta bort det som redan är rekommenderat.

Rekommendera läsflytsträning från en elevs profil

  1. I Lexploreportalen, filtrerar du ner till den elev du vill rekommendera träning
  2. På elevens sida för samlade aktiviteter (läsning och screening) klickar du på knappen "REKOMMENDERA LÄSFLYTSTRÄNING".
  3. Rutan för Rekommenderad Läsflytsträning öppnas och läsflytsträning listas efter matchning på läsförmågaLäsflytsträningen är anpassad för elever i årskurs 1-3 så endast dessa elever kommer att få en matchning, men du som lärare kan såklart rekommendera läsflytsträning till elever i högre årskurser också. 
  4. Du kan klicka i en eller flera listor och sedan på "SPARA". Dessa listor läggs då till i elevens läsdagbok under fliken "BIBLIOTEK" och "Rekommenderat för mig".

  5. Om du som lärare vill titta igenom det som är rekommenderat för en elev klickar du på "Rekommendationer" på elevens profil i Lexploreportalen. Där specificeras vad som rekommenderats av dig som lärare och vad som rekommenderats automatiskt av Lexplore utifrån elevens läsförmåga.
  6. Om du önskar ta bort en läsflytslista som du rekommenderat kan du göra det på samma ställe. Markerar en läsflytslista (eller bok) genom att klicka i rutan i övre högra hörnet och sedan väljer "TA BORT REKOMMENDATION" försvinner den från elevens rekommendationer i läsdagboken. 


Rekommendera läsflytsträning från Biblioteket

  1. I Resultatportalen klickar du på "BIBLIOTEK".
  2. Du kommer då till sidan för allt läsmaterial. Filtrera till läslistor genom "Sortera och filtrera"
  3. Beroende på vad för typ av material du önskar tilldela använder du filtrering för att få fram dina listor. Exempelvis kanske du vill utgå ifrån "läsnivå". Då väljer du kriterier i den rutan. Du kan också se all läsflytsträning genom att välja det under filtret för genre.
  4. När du är färdig med din filtrering markerar du den eller de läslistor du vill tilldela.
  5. När du valt listor klicka du på "REKOMMENDERA BÖCKER".
  6. I nästa ruta filtrerar du ner på den skola och klass det gäller och får då en lista på elever samt deras läsförmåga så att du enkelt kan välja de elever som ligger på den läsförmåga vars lista du valt. Klicka på "SPARA" när du är klar.

Läsflytsövningsböcker automatiskt till elever i årskurs 1-3 efter att de har blivit screenade. De får då läsflytsträningsböcker på en nivå som matchar deras läsförmåga.

För att hitta de rekommenderade läsflytsträningsböckerna som elev så går de till biblioteksfliken och sätter sedan på reglaget för "rekommenderad för mig". Under "Rekommenderad av lärare" visas de böcker som du manuellt rekommenderat till dem, och under "Rekommenderad av Lexplore" visas böckerna som rekommenderats automatiskt av Lexplore.


🛎️ Rösta gärna här nedanför om artikeln hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt och uppskattar verkligen din feedback😊