Resultat bearbetas

I de allra flesta fall när du ser texten "Resultat bearbetas" på elevnivån, så beror det på att eleven har dubbla inspelningar. Radera eller flytta då en av inspelningarna.

 

När du ska titta på resultaten och går in i Lexploreportalen på skolan ser du till vänster antalet elever som ligger på de olika läsnivåerna. Under dessa ser du om du har någon elev som har "Resultat bearbetas". 

Leta upp eleven det gäller och klicka på eleven. Då kommer du att se en orange ram runt elevens resultat. Det innebär att eleven har dubbla inspelningar. Radera  inspelningen som du inte vill ha kvar, alternativt flytta någon av inspelningarna som kanske tillhör en annan elev.