Vad betyder elevens status i resultatportalen?

Eleverna i Lexploreportalen visas med en status som är till för att alla som har tillgång till klassen ska kunna se i vilken fas varje elev befinner sig i: om eleven har screenats, har en inspelning som behöver granskas, och så vidare.  • Analys ej möjlig - Eleven har fått ett resultat där inspelningen inte blev godkänd och därför går inte resultatet att analysera. Ytterligare information finner du i den här artikeln: Vad betyder meddelandet Analys ej möjlig?
  • Kommande - Eleven har en kommande screening eller annan aktivitet planerad.
  • Planerad att testas - Om eleven har status Planerad att testas betyder det att eleven är inlagd som planerad för screening i Lexplores testapplikation. Elever med den här statusen flyttas längst upp i klasslistan i applikationen.
  • Publicerat - Resultaten från elevens test är uppladdade och publicerade i Lexplores resultatportal.
  • Pågående - En screening av eleven pågår just nu.
  • Resultat bearbetas - Om du ser den här texten på en elevprofil i klasslistan betyder det oftast att det har sparats flera inspelningar vid samma screeningtillfälle. En screenare behöver granska screeningtillfället och eventuellt ta bort inspelningar som inte är relevanta. Mer information hittar du i den här artikeln: Resultat bearbetas.
  • Resultat behöver granskas av screenare - Resultatet har laddats upp till Lexploreportalen men en screenare uppmanas att granska inspelningen. Detta beror ofta på ovanligt hög eller låg läshastighet. Om du vill läsa mer har vi samlat detaljerad information i den här artikeln: Inspelning behöver granskas.
  • Saknas - Eleven har inte några sparade data (resultat) från screening.
  • Testtillfälle avslutat - Testtillfället är avslutat och elevens resultat är uppladdat till Lexploreportalen.
  • Under granskning -  Inspelningen avviker från normen och granskas av en screenare.

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊