Produktoppdateringer | 2024-04-24 | Agnes Smith Jonasson

 

Produktoppdateringer April 2024 

Flere produktoppdateringer har blitt lansert, og vi håper disse blir nyttige for skoleorganisasjoner som består av flere skolegrupper/områder. Nedenfor kan du lese hva dette innebærer! 

Et nytt nivå for innsikt: Skolegrupper

For organisasjoner som organisererer sine skoler i grupper, har vi nå lansert muligheten for oversikt over resultater og fremgang for disse gruppene. Dette kan være et geografisk avgrenset område, en gruppe skoler med samme rektor, mindre skoleorganiseringer innen en større privat skoleorganisasjon osv. 

Hittil har nivåene i Lexplores innsiktsportal vært strukturert som følger: Organisasjon -> Skoler -> Klasser -> Elev. 

Nå er det mulig å legge til et ekstra nivå - for skolegrupper - i denne strukturen. Strukturen vil da være Organisasjon -> Skolegruppe -> Skole -> Klasse/Årstrinn -> Elev. 

Nivået kan legges til av prosjektlederen eller organisasjonsadministratoren i Administrasjon på denne måten: 

  1. Gå til fanen Skolegrupper.
  2. Hake av for å aktivere innsikt på skolegruppenivå.
  3. Legg til dine skolegrupper. 
  4. Du kan du endre/slette skolegrupper etter at de har blitt opprettet. 

 

Når dette er gjort, kan du se skolegrupper og sammenligne deres resultater på organisasjonsnivå. Hver skolegruppe har dessuten egen side med oversikt over utvikling. Her kan også du sammenligne skoler innad i en skolegruppe. Se nedenfor over hvordan det vil se ut.

Organisasjon med skolegrupper: 

 

Eksempel på side med innsikt for en skolegruppe: