Produktuppdateringer | 2024-08-21 | Agnes Smith Jonasson, Produktsjef

 

Produktoppdateringer august 2024 - 🔥Høstens megaslipp🔥

Det blir mye nytt og spennende å utforske til høsten! Bare se på listen under og les mer om hver enkelt av dem lenger nede:

 1. Større skrift i kartleggingstekster.
 2. Muligheten til å kartlegge/screene en elev på et annet nivå enn elevens årstrinn.
 3. Ny synkronisering mot FEIDE.
 4. Oppdatert nasjonal ferdighetsfordeling i lesing.
 5. Spørsmål etter kartelggingens tekst 1 om eleven har lest selvstendig, er tydeligere formulert. 
 6. Terminvisningens statistikk har mer informasjon.
 7. Kolonne- og sorteringspreferanser i klasselisten lagres.
 8. Søkbare tabeller.
 9. Det er mulig å flytte opp enkeltelever til nytt skoleår. 
 10. Automatisk fjerning av personale endres fra 365 til 600 dager.
 11. Andre utbedringer i testapplikasjonen:
  1. Organisasjon, skole og klasse er nå forvalgte hvis man bare tilhører én - altså færre klikk!
  2. Når musepekeren er på elevens skjerm, vil dette oppgis på kartleggerens skjerm.
  3. Hvis maskinen du bruker har et mikrofonnivå under 90 % (Lexplores nedre grense), økes denne automatisk når appen starter.
  4. Når du ikke kan screene fordi knappen "Test denne eleven" er markert i grått, er det nå lettere å se hvordan du endrer dette.
  5. Ny design av leseforståelsesspørsmålene.

Alt over har blitt nøye testes ved hjelp av brukere og vil bli testes i på nytt etter lansering. Kontakta gärna agnes.smith.jonasson@lexplore.com om du vill vara en del av Lexplore test-gäng 🌟

 

Nedan beskrivs alla delar i mer detalj:

1. Større skrift i kartleggingstekster

På bakgrunn av verdifull tilbakemelding fra dere, har vi nå gjort skriften i kartleggingstekstene større. Teksten er oppskalert til maks. 1,4 ganger større enn det den var. Bruker du en liten skjerm (f.eks. 15"), blir ikke teksten lite stor. Så ønsker du større skrift, må du derfor bruke en større skjerm.

Eksempel fra stor skjerl (27"):

Før:  Etter: 

 

2. Muligheten til å kartlegge/screene en elev på et annet nivå enn elevens årstrinn

Du kan endelig kartlegge elevene dine på det tekstnivået du ønsker! 

Dette kan være nyttig når en elev strever med tekstene for sitt årstrinn, og hvis du ønsker å se om eleven mestrer tekster for et lavere trinn. Men det kan også gi muligheten til å se om sterke lesere mestrer et høyere nivå.

Viktige detaljer:

 • Kartlegging på et annet nivå enn elevens faktiske årstrinn, vil ikke inkluderes i statistikken (nå i starten).
 • Elevens resultat fra kartlegging på et annet nivå sammenlignes med årstrinnet som nivået er tiltenkt, ikke elevens faktiske årstrinn. Det er derfor resultatene ikke tas med i statistikken. 
 • Vi anbefaler å alltid først kartlegge eleven på sitt faktiske nivå før man tester på et annet. På den måten for eleven et resultat som tas med i statistikken, og man får informasjon om hvordan hen presterer i forhold til elever på sitt årstrinn.
 • Om eleven ikke kan kartlegges på sitt egen nivå, markeres eleven som "leser ikke ennå" og kartlegg deretter eleven på et lavere nivå.
 • Det er i tillegg mulig å kartlegge elever på et høyere nivå enn sitt eget årstrinn. Her anbefales det også at eleven først kartlegges på nivået for sitt faktisk årstrinn slik at informasjonen legges til i statistikken.

Symbolet for en kartlegging som er utført på et annet nivå ser slik ut: image-png-Jul-03-2024-11-22-16-0764-AM og den vil vises rundt et resultat. I eksemplet under går eleven i 4. trinn og har blitt kartlagt for nivået for 2. trinn. Merk at elevens resultat, persentil 81 (over gjennomsnittet), er sammenlignet med elever i 2. trinn.  

Klasselisten

I klasselisten kan resultater som er gjennomført på et annet nivå enten vises eller skjules med en avkrysningsboks. Hvis en elev har et resultat fra et annet nivå, vises symbolet i infokolonnen, samt rundt resultatene som er gjort på et annet nivå (hvis man har valgt å vise disse). Infokolonnen, akkurat som alle andre kolonner, kan skjules om ønskelig.

3. Synkronisering mot FEIDE hver natt

Nå lanserer vi en ny synkronisering mot FEIDE som importerer, oppdaterer og fjerner elever fra Lexplores system. 

 • Synkronisering hver natt: I den forrige synkroniseringen mot FEIDE, var det kun elever som hadde gjennomført innlogging som ble synkronisert. Det gjorde at elevene ble synkronisert enkeltvis, og man måtte vente til at alle elevene hadde logget inn før det var mulig å begynne å kartlegge dem. Den nye FEIDE-synkroniseringen vil kjøre hver natt og da opp mot deres oppdaterte elevlister. Med utgangspunkt i denne listen vil dermed elever legges til, oppdateres eller fjernes fra Lexplores system - helt automatisk! 
 • Oppstart etter sommerferien: Selv om dette allerede nå er implementert i vårt system, vil denne synkroniseringen være stengt i sommerferien. Dette er standard rutine for å unngå problem i forbindelse med flytting av elever opp til nytt årstrinn. Alle elevene vil komme med så snart FEIDE-synkroniseringen slås på igjen i august.

Feide Logo & Brand Assets (SVG, PNG and vector) - Brandfetch                  Lexplore_22_Logo

4. Oppdatert nasjonal ferdighetsfordeling i lesing

For det kommende skoleåret har vi oppdatert våre normalfordelingskurver for å bedre vise elevenes leseutvikling. Sammenligningsgrunnlaget er nå hente fra de fire foregående skoleårene.

Sammenlignet med tidligere år vil den forventet utviklingsgraden ligge lavere. Dette innebærer at mindre fremskritt trengs for å oppnå et høyere resultat sammenlignet med andre elever. med tidigare år kommer den förväntade utvecklingstakten under skolåret att vara lägre. Detta innebär att mindre framsteg krävs under året för att uppnå ett högre resultat jämfört med andra elever.

Lexplore-poengen påvirkes ikke av denne endringen. Det vil fortsatt være mulig å lagre elevenes individuelle leseutvikling som før. Det som er endret er persentiel som et gitt Lexplore-poeng tilsvarer, avhengig av årstrinn og tidspunkt innen et skoleår. påverkas inte av denna förändring. Det kommer fortfarande att vara möjligt att spåra elevernas individuella läsutveckling som tidigare. Det som ändras är percentilen som en given Lexplore-poäng motsvarar, beroende på årskurs och tid på skolåret.

Resultat fra tidligere skoleår påvirkes ikke av denne endringen. Fra nå av vil normalfordelingskurven dessuten kontinuerlig oppdateres. Det gjør at forskjellene fra et år til et annet blir mindre, men vil likevel gi et representativt bilde at elevenes leseferdighet. Resultat från tidigare skolår påverkas inte av denna förändring. Framöver kommer normkurvan också att uppdateras kontinuerligt, vilket gör att skillnaderna från år till år blir mindre men ändå ger en aktuell bild av elevernas läsförmåga.

 

 

5. Spørsmål etter kartelggingens tekst 1 om eleven har lest selvstendig, er tydeligere formulert

Etter å ha lest den første teksten etter kartlegging , fikk kartlegger et spørsmål om hvordan lesing hadde gått. Teksten her var lang og uklar for mange. Det var heller ikke mulig å skille mellom elever som ikke kunne lese helt selvstendig fra de som ikke kunne lese i det hele tatt. Derfor endret vi teksten til noe.

Slik så det ut (dette krevde også to klikk - først for valg av alternativ, deretter for å gå videre...):

 

Nå er det mye tydeligere formulert med ett enkelt spørsmål: Leste eleven selvstendig?

 • Er svaret Ja, fortsetter kartleggingen til tekst 2 (mao. kun ett klikk! ✨)
 • Er svaret Nei, får du et oppfølgingsspørsmål om eleven har leseferdigheter. Resultatet vil da få en kommentar om at eleven ikke leste selvstendig.

 

Svarer du Nei på det første spørsmålet, er oppfølgingsspørsmålet: Kan eleven lese?

 • Er svaret Ja, får du spørsmål om ønsker å fortsette eller avbryte kartleggingen.
 • Er svaret Nei, markeres eleven som "Leser ikke ennå" og kartleggingen avbrytes.

 

Svarer du Ja på det andre spørsmålet, følges det opp med Vil du fortsette med testen? 

 • Er svaret Ja, fortsetter du til tekst 2.
 • Er svaret Nei, avbrytes kartleggingen.

 

6. Forbedret statistikk i terminvisning

Vi har forbedret terminvisning for å gi deg en enda bedre forståelse av dine elevers leseutvikling: 

 • Antall elever: Viser det samlete antall elever i hvert skolår, noe som gir en referanse til de andre datapunktene.
 • Antall elever med resultat: Viser det samlete antall elever som har blitt kartlagt i løpet av en termin (et skolehalvår), og viser hvor langt dere har kommet med kartleggingen av alle elever i den nye terminen. 
 • Prosent elever med resultat:  Gir rask innsikt i prosentandel av elever som har blitt kartlagt, noe som gir deg oversikt over din organisasjons kartleggingsgrad i hver termin.
 • Antall elever på hvert leseferdighetsnivå: I terminvisningen kan du nå se hvor mange elever det er på hvert leseferdighetsnivå hvis du holder pekeren over nivået i terminene. 

 

 

7. Preferanser for klasslisten lagres

Vi har gjort klasslisten mer brukervennlig ved at den husker dine preferanser:

 • Kolonnepreferanser lagres: Når du tilpasser klasselisten ved å velge spesifikke kolonner, som kjønn og SNO (særskilt norskopplæring), vil systemet nå huske valgene dine. Neste gang du logger inn, vises dermed dine foretrukne kolonner automatisk.
 • Sorteringspreferanse lagres: I tillegg vil sorteringspreferanser lagres. For eksempel vil du kanskje ha klasselisten sortert på elevenes leseferdighet?

 

8. Søkbare tabeller

Alla tabeller i portalen er nå søkbare. Det har for eksempel aldri vært enklere å finne en elev:

 

9. Flytte enkeltelever opp til nytt skoleår

I fjor introduserte vi en funksjon for klasseoppflytting. Nå har vi gjort elevhåndteringen enda mer fleksibel:

 • Individuell elevoppflytting: I tillegg til å flytte opp hele klasser, kan du nå også flytte enkeltelever opp til nytt skoleår. Denne nye funksjonen er spesielt nyttig hvis dine klasser deles opp eller om bare noen av elevene går videre til det neste skoleåret.

Dette gjør du i administrasjonen av enkeltelevene når de er i foregående skoleårets klasseliste, ved å klikke på knappen som vist på bildet nedenfor: 

 

10. Automatisk fjerning av personale endres fra 365 til 600 dager

Før fjernet vi personale etter 365 dager inaktivitet (ingen innlogging), men for de som kun logget seg på én gang i året, slik som IT-personale, skapte dette problemer. Derfor har vi endret dette til 600 dagers inaktivitet før fjerning av personale.

Synkroniserer du personalet ditt mot FEIDE, oppdateres personallisten hver kveld, så dette gjelder ikke deg.

Du kan fremdeles fjerne personale manuelt ved å klikke på slette-knappen i deres rad i personallisten i administrasjonsvisningen.

 

11. Andre utbedringer i testapplikasjonen:

A. Organisasjon, skole og klasse er nå forvalgte hvis man bare tilhører én
Når du går inn i testapplikasjonen, måtte du før velge organisasjon, skole og klasse selv om du kun var tilknyttet én. Dette er nå forvalgt - og, med det, unødvendige klikk fjernet! ✨


B. Musepekeren posisjon oppgis på kartleggerens skjerm
Det har vært lett å "miste" musepekeren til elevskjermen, og ofte vanskelig å vite om den ikke lenger var på din skjerm. Denne utbedringen vil fortelle når pekeren er på elevens skjerm i stedet for kartleggerens skjerm.


C. Mikrofonnivå under 90 %, økes automatisk når appen starter
Noen datamaskiner har et relativt lavt standard lydvolum for mikrofoninnspilling. Lexplores applikasjon trenger minst 90% lydvolum for en tilfredsstillende innspilling. Derfor identifiserer vi nå om mikrofonens lydvolum er for lav og øker den automatisk hvis dette er tilfelle. Du kan alltid stenge av eller sende lydvolumet igjen etter at appen har startet som den skal.

 

D. Når du ikke kan kartlegge fordi knappen "Test denne eleven", er det nå lettere å se hvordan du endrer dette
Hvis noen av ikonene i det øvre høyre hjørnet i testapplikasjonen er røde, vil det ikke være mulig å gjøre en kartlegging. Da er knappen "Kartlegg denne eleven" deaktivert, men det kan av og til være vanskelig å forstå hvorfor. Nå kan du holde pekeren over den deaktiverte knappen for å lese hvorfor dette skjer. 

 

E. Ny design av leseforståelsesspørsmålene
For å plass til flere spørsmål på skjermen og gjøre det tydeligere elevens valgte svaralternativ i testapplikasjonen, har endret designen av dette i testapplikasjonen:

Före:  Efter: 
image (34)-png

 

image-png-Jul-03-2024-01-19-28-8956-PM

 

 

Vi håper disse oppdateringene bidrar til at dere kan jobbe enda mer effektivt med styrkingen av elevenes leseferdigheter. Og takk for alle deres verdifulle tilbakemeldinger! De gir oss uvurdelig støtte i arbeidet med å stadig utbedre og videreutvikle tjenesten for å møte behovene deres. 

 

Vennlig hilsen,

Agnes Smith Jonasson, produktsjef i Lexplore

Agnes bild-png