Produktoppdateringer | 2024-01-23 | Agnes Smith Jonasson

 

Produktoppdateringer januar 2024

Vi er glade for å informere om de nyeste oppdateringene på plattformen vår som skal bidra til å gi deg en enda bedre brukeropplevelse. Dette er nytt: 

 

Utvidet filter i biblioteket:

Å finne en bok som treffer, kan noen ganger være som å lete etter nålen i høystakken. Vi har derfor lagt til flere filteralternativ for å hjelpe deg i boksøket. Nå kan du filtrere på:

  • Ulike tema som sport, natur, dyr, skrekk, humor mm. 
  • Om boken er "lettlest"
  • Bokserier

Alle bøker og deres metadata synkroniseres med data fra forlagene vi samarbeider med, men vi gjør en også kvalitetskontroll internt i Lexplore før publisering av bøkene i biblioteket.

Filter i elevens leesapp:

Filter i lærerens bibliotek i portalen:

 

Aldersbaserte bokanbefalinger:

Ved hjelp av våre brukeres verdifulle tilbakemeldinger, og etter å ha undersøkt bransjesstandarder, har vi oppdatert vårt system for bokanbefalinger. Bøkenes anbefalte alder vises nå som en faktisk alderskategori i stedet for årstrinn slik det har vært inntil nå. På den måten er bøkene sortert som i andre bibliotek. Dette er også oppdatert i våre automatiske bokanbefalinger som nå er basert på elevens alder i stedet for årstrinn. Bokanbefalingene tar fortsatt utgangspunkt i bøkenes vanskelighetsgrad og elevens leseferdighetsnivå, men elevens alder er også en viktig faktor i det å anbefale bøker som faller inn under elevens interesseområder.

I tråd med dette har filteret byttet navn fra årstrinn til alder (interesse). 

De nye aldersintervallene:

 

Varslinger om nye kartleggingsresultat til klasselærere:

Vi har innført en ny funksjon med utsending av e-postvarsling til klasselærere når det er nye resultat for klassen. Vi håper dette gjør det lettere for lærere å benytte seg av Lexploreportalen og for å få innsikt i elevenes leseevne. I tillegg håper vi det blir en god hjelp til læreren i arbeidet med å gi rett støtte til rett elev, i alle fag.

E-postmeldingen vil se slik ut:

 

Vi håper disse oppdateringene er nyttige for deg!