1. Infobank
  2. Lesing
  3. Teori om leseutvikling

Hva er forskjellen på testingen av leseforståelse og lytteforståelse?

Lexplores kartlegging måler de grunnleggende prosessene som påvirker elevens lesing, avkoding og språkforståelse. 

Leseforståelse: Måles når eleven leser teksten på egenhånd (øyeleser) og svarer på spørsmålene knyttet til den teksten de akkurat har lest. 

Lytteforståelse: Målers når eleven  får teksten lest opp for seg (øreleser) og svarer på spørsmål utifra den teksten de akkurat har hørt. 

Forskjellen på leseforståelse og lytteforståelse er at leseforståelse måler avkoding + språkforståelse mens lytteforståelse kun måler språkforståelse. 

Lexplores resultat vises som leseferdigheter.

Leseforståelse er en samlet vurdering av elevenes ferdigheter i å lese teksten selv og ferdigheter i å forstå innholdet som eleven har lest på egenhand. 

Om eleven får teksten lest opp for seg for så å svare å spørsmålene, så ligner testen mer på en lytteforståelsestest og kan ikke sees på som et mål på elevens leseforståelse. 

Lexplore presenterer resultatene fra kartleggingen som Leseferdigheter. Leseferdighetene måler Lexplore basert på en analyse av øyebevegelsene. Den tar hensyn til avkodingen, språkforståelsen og også leseflyten. 

Les mer på https://www.lexplore.com/no/laerervaerelset/the-simple-view-of-reading/ om forholdet mellom avkoding og språkforståelse.