Kontroller dette om elevens skjerm er svart

1. At strømkabelen til skjermen sitter godt i skjermen.

2. At strømkabelen er koblet til en fungerende stikkontakt.