Lær mer om hvordan øyesporing og AI
utvikler leseferdighetene til alle elever

Leseutvikling støttet av AI, øyesporing og forskning

TA EN PRAT MED OSS

Avtal en møtetid

Ta en prat med Johan

Med Lexplore måler du systematisk leseferdighetene til elevene over tid, og kan dermed gi rett lesetrening til rett tid. Det bidrar til å gi hver enkelt elev bedre muligheter.

Avtal en møtetid med meg for å få høre mer.

Johan Kvarving Vik

Johan har lang fartstid i norsk EdTech-bransje. Han jobber i Lexplore fordi han mener alle elever må få muligheten til å utvikle sine leseferdigheter, på sin måte - i sitt eget tempo. 

Ta en prat med Rune

Koblingen mellom gode leseferdigheter og en fremgangsrik skolegang er kjent, og Lexplore kan bidra til at hver elev får muligheter til å lykkes.

Avtal en møtetid med meg for å få høre mer.

Rune Vindenes

Rune har bakgrunn som lærer og daglig leder for Lesemester. Han jobber i Lexplore fordi han ønsker å kunne tilby skoler i Norge muligheten til å jobbe mer systematisk med sin leseopplæring.

Ta en prat med Nils

Systematisk leseutvikling hjelper både lærere, ledere og kommunen i å styrke den viktigste ferdigheten elevene trenger for å gjøre det godt i skolen og i livet.

Avtal en møtetid med meg for å få høre mer.

Nils Hjelmervik

Nils har bakgrunn som lærer og lang fartstid i norsk EdTech-bransje. Han jobber i Lexplore fordi han ønsker å få muligheten til å gjøre en forskjell med teknologi som hjelper barn og unge med en av de mest grunnleggende ferdighetene vi har, nemlig lesing.