Upptäck hur eye tracking och AI
utvecklar läsning hos alla elever

läsutveckling driven av AI, eye tracking och forskning

PRATA MED VÅRT TEAM

Boka en tid

Boka möte med Andreas

Med Lexplore genom hela grundskolan så mäter du systematiskt läsförmågan över tid och rätt nivå på lästräning i rätt tid skapar förutsättningar för lärande i alla skolans ämnen.

Boka en tid så berättar jag mer!

Andreas Hallström

Andreas är före detta rektor och jobbar på Lexplore för att alla elever måste få chansen att utveckla sin läsförmåga. Största delen av särskilt stöd sätts in i åk 9 enligt skolverket och det är alldeles för sent. 

Boka möte med Magnus

Kopplingen mellan goda läskunskaper och en framgångsrik skolgång är känt och Lexplore kan bidra till att varje elev får möjlighet att nå sin fulla kapacitet.


Boka en tid så berättar jag mer!

Magnus Andersson

Magnus har arbetat i skolan i många år. Både som lärare och rektor. Han arbetar på Lexplore för potentialen att kunna erbjuda skolorna runt om i Norden möjligheten att utveckla sitt systematiska arbete med läsinlärning.

Trusted by