Kom igång med Lexplore - IT och administration

Här har vi samlat all viktig information till er som arbetar med IT och administration. Här får ni en översikt över det ni behöver veta vid uppstarten av arbetet med Lexplore. I de olika länkarna kan ni sedan komma vidare till mer information.

Utrustning och installation

Här få du veta mer om den utrustning som behövs vid screening, hur man installerar testapplikationen samt vilka domäner som behöver vara öppna.

Administration - Elever

Alla elever behöver bli importerade eller insynkade till Lexploreportalen. Det kan ske genom att:

 1. Administratören importerar alla elever med en Excelfil. Detta innebär att allt sköts manuellt.
 2. En integration med ert källdatasystem. Detta innebär att all elevdata fortlöpande uppdateras samtidigt som ni uppdaterar er källdata. Det finns två integrationsleveratörer att välja på, Skolon och Eventful.

Så börja med att besluta vad som passar er bäst. I länkarna nedan får du mer information om de olika alternativen.

Administration – Personal

Även all personal behöver bli importerade eller insynkade till Lexploreportalen. Om möjligt så välj samma alternativ som till till eleverna.

Inloggning – personal

Här behöver ni bestämma vilket inloggningsförfarande som passar er bäst, all personal måste använda sig av samma inloggningsförfarande. Återkom till Lexplore med ert val. Lexplore erbjuder följande alternativ:

 • E-post och lösenord
 • Office 365
 • Google
 • Skolon
 • Skolfederationen

När det gäller personal så behöver ni även bestämma vilken roll de ska ha. Beroende av roll så kommer personalen att kunna ta del av olika mycket av resultaten.

Mer om de olika användrarrollerna i Lexplore

Inloggning - Elev

Elever loggar in i Lexplores läsapplikation och kan där ta del av läsflytsträning, böcker samt logga sin läsning. De kan alltså inte ta del av några resultat. Eleverna har följande vägar att logga in i Lexplore:

 • Via qr-kod
 • Via länk
 • Office 365
 • Google
 • Skolon

QR-kod och länk kan alltid användas, men resterande kräver att samma inloggningsmetod används som för personalen.

Läs mer om elevernas inloggning här

Utbildningsskola

I Lexploreportalen har ni en utbildningsskola som är fylld av påhittade elevnamn som inte finns med i statistiken. Denna är det möjligt för er att testa fritt i. För att kunna se och testa elever i Utbildningsskolan så behöver man vara inbjuden även till den.

Utbildningar

 • Ambassadör – Ambassadören har två utbildningar att ta del av, Introduktion och Fortsättning. Dessa är framtagna för att beskriva och stötta arbetet på skolan. I denna utbildning framgår bl.a. hur man bjuder in de som ska utbilda sig till screenare.
 • Screenare Bli en certifierad Lexplore screenare, innehåller allt som man behöver veta om screeningen.
 • All personal – Tilldelas de fyra utbildningar som stödjer Lexplores systematiska läsutveckling Allt om Lexplore, Insikter och Analys, Läsresan – teorier samt Läsresan – praktiskt i klassrummet.

Lexplore Support

I det fall ni behöver hjälp att komma vidare i något av det vi tar upp i denna artikel, så finns Lexplore Support alltid här. Sök efter det ni undrar eller kontakta supporten. 

Kontaktuppgifter och öppettider för Lexplore support

Om ni behöver tillgång till Lexploreportalen för import av elever eller personal och ingen i er organisation har behörighet att bjuda in er så vänligen kontakta Lexplore Support.