Importera Personal till Lexploreportalen

Import av personal är en funktion som tillåter er att via en excel-fil, föra in obegränsat med personal i Lexploreportalen med bara några klick. Det är rekommenderat i början på läsåret för att underlätta det administrativa arbetet.

När en ny skola eller kommun har börjat använda Lexplore, kan det vara aktuellt att även lägga till, dvs importera, alla kollegor som användare i Resultatportalen. Ett annat scenario där denna funktion är nödvändig är i början på skolåret när all personal behöver laddas upp i Lexplore på nytt. 

Import av nya användare och elever kan genomföras av screenare eller användaradministratör. OBS! Dessa importer utförs på två olika ställen i Lexploreportalen, och excel-listorna ser olika ut.

➡️ Följ dessa steg för att genomföra en import av flera användare till Lexplore Resultatportal:

1.  Logga in på Lexplores Resultatportal och klicka på ditt namn uppe i högra hörnet. Lexplore Results Portal

2. I menyn som fälls ner klickar du på 'Administration'. Du kommer då till denna vy:

3. Klicka på "IMPORTERA PERSONAL".

4. Du får då upp en ny ruta som ger dig alternativen "VÄLJ EXCELFIL" och "Hämta Excelmall":

 1. "VÄLJ EXCELFIL" - Denna klickar du på om du redan har fyllt i ett Excel ark med enligt vår mall med de uppgifter som efterfrågas på varje användare.
 2. "Hämta Excelmall" - Om du ännu inte fyllt i listan med nya användare enligt vår mall, kan du hämta hem mallen här. Klicka på "Hämta Excelmall" så laddas den ner på din dator.
  Läs mer: Hur fyller jag i den Excel-fil som används för import av personal?

5. När du valt Excel-fil och laddat upp den visas en förhandsgranskning av den listan du önskar importera.
 • Om det är något som behöver ändras innan filen kan sparas visas enligt bilden ovan en gul triangel. Om meddelanden visas, ta ställning till om du vill spara eller om Excelfilen först bör uppdateras. 

  Exempel ovan hintar om att "Test School name" inte finns i portalen, och heller inte "Test Class name" samma meddelande skulle komma vid eventuell felstavning av namnet på en skola

Om några kolumner inte är ifyllda, eller att rubrikerna inte är skrivna på exakt rätt sätt, så kommer det inte gå att importera filen. 

 1. Klicka "SPARA" om listan är komplett, och direkt finns användarna på plats i portalen. Inbjudningar skickas automatiskt ut till dessa användare med en uppmaning att de ska acceptera inbjudan och därmed bekräfta sitt användarkonto.

   De roller som kan tilldelas via denna import är "Lärare", Screenare" och/eller "Rektor".

   Efter att en användare har accepterat sin inbjudan, kan deras roll uppdateras eller ändras.

   För att ändra och uppdatera en användares roll klickar du in dig på Administrations-sidan i Resultatportalen. 

   Redan existerande användare uppdateras om de finns med i en ny import.   🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊