Hjälpa till vid textläsningen

Ibland kämpar en elev med texten men innan du ingriper för att hjälpa till tänk på följande:

  • Eleven upplever sannolikt inte sin kamp för att ta sig igenom texten som lika svår som du tror. Eleven är förmodligen van vid att arbeta på det sättet. 
  • Eleven ska få läsa i sin egen takt. En elevs resultat får aldrig påverkas av tidspress. Varje elev ska ges tillfälle att prestera efter förmåga.

I följande fall är det bra att ingripa: 

  • Eleven har fastnat och saknar strategier för att komma vidare. Då är det lämpligt att hjälpa eleven med det ord hen fastnat på men inte mer. Räkna först tyst till fem.
  • Eleven läser fel på ett sätt som gör att hela sammanhanget blir fel och gör det väldigt svårt att fortsätta. I annat fall rättas inte felläsningar av enskilda ord.
  • Eleven kan inte läsa alls. Är så fallet är det lämpligt att läsa en text tillsammans med eleven. Inspelningen sparas inte.Lämna alltid en kommentar om du hjälpte en elev med läsningen.