Hur fyller jag i Excelfilen som används för import av personal?

Excelfilen som ska användas för import av användare behöver fyllas i enligt ett visst format. Här får du veta i detalj hur du fyller i alla fält som efterfrågas.

I varje kolumn efterfrågas en rubrik som ska stavas korrekt och enligt formatet som efterfrågas. Bilden nedan visar exempel på hur rubrikerna till varje kolumn ska skrivas.

Vilka roller kan tilldelas genom Excelimport och hur?

 • Screenare
  • Fyll i Förnamn, Efternamn, Email och Skola. I kolumnen för Klass kan du antingen fylla i en specifik klass, eller skriva "ALLA" för att ge screenaren tillgång till at testa alla elever på skolan, vilket är mest vanligt. Skriv "JA" i kolumnen för Screenare. Kom ihåg att skriva "NEJ" i kolumnen för både Lärare och Rektor om användaren inte ska ha dessa roller. 
 • Lärare 
  • Fyll i Förnamn, Efternamn, Email och Skola. I kolumnen för Klass, kan du antingen fylla i en specifik klass, eller skriva "ALLA" om läraren har tillgång till resultaten för alla klasser och elever på skolan. Skriv "JA" i kolumnen för Lärare. Kom ihåg att skriva "NEJ" i kolumen för både Screenare och Rektor om användaren inte ska ha dessa roller. 
 • Rektor
  •  Fyll i Förnamn, Efternamn, Email och Skola. I kolumnen för Klass, skriver du ALLA för att rektorn vanligtvis ska ha tillgång till resultaten för alla klasser på skolan. Kom ihåg att skriva "NEJ" i kolumen för både Screenare och Lärare om användaren inte ska ha dessa roller.

Se bilden nedan som exempel på hur du kan fylla i Excelmallen:

 • Om endast Förnamn, Efternamn & E-post fylls i tilldelas automatiskt rollen som Organisationsöversikt. 
 • Skol- och Klassnamn behöver anges och stavas exakt likadant som de angetts i skolvyn i Lexploreportalen.
 • Klass hänvisar alltid till det aktuella läsåret.
 • En användare kan bli tilldelad flera roller på samma rad. Man väljer då helt enkelt "JA"  på fler roller. 
 • Användare kan med denna import endast läggas till eller uppdateras.
 • Redan befintliga användare kommer att uppdateras när de importeras igen.
 • Inga roller eller användare raderas av importen.
 • Alla användare som importeras kan redigeras och tilldelas nya roller manuellt i Lexploreportalen på -> Administration.
 • Import av användare kan utföras av Ambassadörer, Screenare, Projektledare eller Organisationsadministratörer.

Den nedladdningsbara Excelmallen finns i Lexploreportalen -> Administration -> "IMPORTERA ANVÄNDARE" 

Läs också: Hur kan jag importera användare till Lexplore?

Gå till Lexploreportalen->


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊