Hur fyller jag i den Excel-fil som används för import av personal?

Den Excel-fil som ska användas för import av användare behöver fyllas i enligt ett visst format. Här får du veta i detalj hur du fyller i alla fälten som efterfrågas.

I varje kolumn efterfrågas en rubrik som ska stavas korrekt och enligt det format som efterfrågas. Bilden nedan visar exempel på hur rubrikerna till varje kolun ska skrivas.

Vilka roller kan tilldelas genom Excel-import, och hur?

 • Screenare
  • Fyll i "Förnamn", "Efternamn", "Email" och "Skola". I kolumnen för "Klass", kan du antingen fylla i en specifik klass, eller skriva "ALLA" för att ge Screenaren tillgång till att kunna testa alla elever på skolan, vilket är mest vanligt. Skriv "JA" i kolumnen för "Screenare". Kom ihåg att skriva "NEJ" i kolumen för både "Lärare" och "Rektor" om användaren inte ska ha dessa roller. 
 • Lärare 
  • Fyll i "Förnamn", "Efternamn", "Email" och "Skola". I kolumnen för "Klass", kan du antingen fylla i en specifik klass, eller skriva "ALLA" om läraren har tillgång till resultaten för alla klasser och elever på skolan. Skriv "JA" i kolumnen för "Lärare". Kom ihåg att skriva "NEJ" i kolumen för både "Screenare" och "Rektor" om användaren inte ska ha dessa roller. 
 • Rektor
  •  Fyll i "Förnamn", "Efternamn", "Email" och "Skola". I kolumnen för "Klass", skriver du "ALLA" för att rektorn vanligtvis ska ha tillgång till resultaten för alla klasser på skolan. Kom ihåg att skriva "NEJ" i kolumen för både "Screenare" och "Lärare" om användaren inte ska ha dessa roller.

Se bilden nedan som exemple på hur du kan fylla i Excel-mallen:

 • Om endast Förnamn, Efternamn & E-post fylls i tilldelas automatiskt rollen som "Organisationsöversikt". 
 • Skol-, och Klassnamn behöver anges och stavas exakt lika som de angetts i skol-vyn i Lexploreportalen.
 • "Klass" hänvisar alltid till det aktuella läsåret.
 • En användare kan bli tilldelad flera roller på samma rad. Man väljer då "JA"  på fler roller helt enkelt. 
 • Användare kan med denna import endast läggas till eller uppdateras.
 • Redan befintliga användare kommer att uppdateras när de importeras igen.
 • Inga roller eller användare raderas av importen.
 • Alla användare som importeras kan redigeras och tilldelas nya roller manuellt i Lexploreportalen på -> Administration.
 • Import av användare kan utföras av Screenare eller Användaradministratörer.

Den nedladdningsbara Excel-mallen finns inne på vår portal Lexplore -> Administration -> "IMPORTERA ANVÄNDARE" 

Läs också: Hur kan jag importera användare till Lexplore?

Gå till Lexploreportalen->


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊