1. Infobank
  2. Vanliga Frågor
  3. Administration i Resultatportalen

Hur lägger jag till en ny användare i Lexploreportalen?

Du som är ambassadör, screenare, projektledare eller organisationsadministratör kan lägga till användare genom att klicka på "Bjud in Personal" i resultatportalens administrationsdel.

Guiden nedan är väldig bra att tillämpa om du ska bjuda in någon enstaka användare. Om du i stället har en hel lista med nya användare rekommenderar vi denna guide i stället: Hur importerar jag användare till Lexploreportalen?

Guide för att lägga till användare en och en:

  1. Logga in i resultatportalen. Till Resultatportalen
  2. Klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet.
  3. Klicka på  BJUD IN PERSONAL. Se exempelbild nedan.


4.  Fyll i personens för- och efternamn samt mejladress. Välj också vilken roll medarbetaren ska ha i Lexploreportalen. (se exempel på roller längre ned)

5.   Välj roll och bestäm om rollen ska vara knuten till en specifik skola och ett specifikt läsår.

6.   För att lägga till ditt val behöver du klicka på plus-tecknet.

7.  Du kan välja att ge flera roller till samma användare genom att repetera steg 5 och steg 6.

8.  När användaren fått rollerna han ska ha klickar du på SPARA. En inbjudan skickasautomatiskt till personens mejladress.

 

En person kan ha flera olika roller. En lärare kan vara behörig i flera klasser. Då behöver du välja en klass i taget tills alla önskade klasser finns i listan nedan.

Dessa roller finns att välja på i resultatportalen om du själv är screenare. Ambassadörer, projektledare och organisationsadministratörer kan bjuda in alla roller, även personal som ska vara screenare.

En roll innebär vilka resultat som personen kommer kunna se i resultatportalen. 

Rektor - ser alla elever i sin skola men på övriga skolor endast det samlade resultatet för skolorna. 

Lärare - ser elever i sin klass, de andra klasserna övergripande samt övriga skolor det samlade resultatet. 

Organisationsöversikt - ser alla skolorna övergripande men kan inte gå in på någon elev.


 🛎️ Rösta gärna nedan på om artikeln hjälpte dig eller inte att komma tillrätta med din frågeställning. Detta för att vi vill hjälpa dig som användare så mycket vi kan genom våra artiklar och guider, och det är bra för oss att veta om vi behöver ändra något i guiden så fler förstår. 😊