Resultat från RAN-test - normalt eller lågt

Det finns forskning som visar att RAN har en hög korrelation med läsning. Det är därför relevant att veta om RAN resultat ligger inom det normala värdet eller inte. I Lexplores resultatportal visas nu en indikation på om RAN resultatet indikerar underliggande svårigheter för eleven. 

Läs mer om RAN: Vad är ett RAN test

Denna information hittar du på elev-vyn, när du klickar på en elev som just genomfört ett RAN test. När du tittar på resultatet kan du se om det visas en så röd flagga bredvid resultatet vilket då betyder det att resultatet ligger under gränsen för vad som anses vara normalt. För mer information kan du klicka på "i"-tecknet, där du hittar mer information. Om resultatet är normalt visas ingen flagga.

Bilden nedan är från vår engelska portal och visas för att visualisera hur det ser ut med en röd flagga vid RAN resultatet.