Så här är texterna framtagna

Här beskriver vi hur texterna som ingår i screeningen tagits fram.

Så här är texterna framtagna

Elevtexterna som används vid screeningen är framtagna av Lexplore och läromedelsförfattare för att uppfylla ett flertal krav och att ge ett rättvisande resultat. I utvärderingen av elevtexterna har de jämförts med läromedel som används i de respektive årskurserna.

  • Texterna ska vara elevnära och liknar andra texter som de läser i respektive årskurs.
  • De har samma komplexitet vad gäller antal meningar, ord och andel långa ord som andra texter som de läser i respektive årskurs.
  • Texterna ska inte vara längre än nödvändigt för att eleven ska bibehålla koncentrationen
  • Texterna på en och samma nivå ska ha samma utseende vad gäller till exempel radlängd och radantal.
  • De ska kunna läsas av så gott som alla elever i årskursen även om några elever läser dem med svårighet
  • Texterna ska ha ett sammanhängande berättande innehåll så att de kan mäta förståelse så långt som möjlig

Det är flera texter framtagna för varje årskurs och testtillfälle och dessa genereras slumpmässigt vid screening. Anledningen till flera texter är för att igenkänningsfaktorn ska minimeras och för att en elev ska kunna genomföra testet flera gånger i en årskurs. 


🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊