Användarroller i Lexplore

Personal i din organisation kan bjudas in till diverse roller i Lexploreportalen baserat på vilken roll de har i skolan. I den här artikeln kommer du läsa mer om de olika rollerna du och dina kollegor kan ha i Lexplore.

Personalen kan ha en eller flera roller i organisationens Lexplorekonto. Man kan till exempel vara både lärare och screenare.

Här har vi specificerat alla roller som finns och vilka funktioner de har

 

 • Ambassadör - Det är den här personen i skolan som driver samarbetet med Lexplore, ser till att screeningar utförs och att lärare och screenare har allt de behöver. När ambassadörer har frågor om Lexplore kan de först och främst vända sig till organisationens projektledare. Fler funktioner:
  • Bjuda in, uppdatera och redigera i teamet (har t.ex. behörighet att lägga till screenare)
  • Har en detaljerad vy av alla klasser på skolan och deras resultat
  • Importera, lägga till och redigera elever
  • Se statistik på elevnivå i skolan de har tillgång till
  • Flytta resultat mellan elever och radera resultat
  • Exportera elevers resultat
 • Användaradministratör - Alla med den här rollen kan lägga till och redigera personal. Fler funktioner:
  • Redigera personal, utom de som har rollen som ambassadör, screenare och projektledare
  • Bjuda in personal till Lexploreportalen
  • Se övergripande resultat för skolan de har tillgång till
 • Lärare - Lärarna har tillgång till en eller flera klasser på skolan. Fler funktioner::
  • Se alla elevers resultat i klasser de har tillgång till
  • Rekommendera böcker och läslyftsträning
  • Ge elever tillgång till Läsdagboken
 • Organisationsöversikt - Ser övergripande information om resultat för alla skolor i organisationen men kan inte se enskilda elevers resultat.
 • Projektledare - Projektledaren ser till att samarbetet med Lexplore fungerar smidigt i hela organisationen. Projektledaren är den första som ambassadörerna kan vända sig till när de behöver hjälp i skolan. Fler funktioner:
  • Projektledaren har behörighet att utföra samma uppgifter som ambassadörer och screenare, på organisationsnivå
 • Rektor - Kan se resultat för alla elever i sin skola. Om det finns fler skolor inom samma organisation/kommun kan de se endast övergripande resultat per skola. Fler funktioner:
  • Se resultat från screening och lässtatistik på elevnivå i sin skola
  • Kan se böcker och rekommenderade läslistor
  • Exportera elevers resultat
 • Screenare - Är den som utför screening av elever och ser till att resultat laddas upp till Lexploreportalen. Fler funktioner:
  • Screena elever i Lexplores Testapplikation
  • Bjuda in personal och redigera roller (förutom andra screenare, ambassadörer och projektledare)
  • Importera och lägga till elever
  • Exportera elevers resultat
  • Se statistik på elevnivå i den skola eller organisation de har tillgång till
  • Flytta resultat mellan elever samt radera resultat
  • Se böcker i biblioteket samt rekommendera böcker och läsflytsmaterial

Om din organisation har en aktiv SIS-integration mellan Lexplore och organisationens/skolans källdatasystem, vilket möjliggör synkronisering av elever, är den manuella hanteringen av elever avstängd för alla roller. Under dessa omständigheter är det till exempel inte möjligt att manuellt lägga till eller importera elever, redigera elevnamn och så vidare.

 

Om du vill läsa mer om hur man uppdaterar befintliga roller eller hur man bjuder in nya medarbetare får du gärna läsa artiklarna nedan:

Hur man bjuder in personal till Lexplore

Uppdatera eller ändra användares roll


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊